Bengkel Penggunaan Artificial intelligence (AI)

RnD2

Jawatankuasa RnD KMPP telah menganjurkan Bengkel Penggunaan Artificial intelligence (AI) dalam kajian pada 18 Ogos 2023. Tujuan utama bengkel ini adalah untuk mendedahkan penggunaan AI dalam kajian dan menghasilkan kertas kajian yang berkualiti di kalangan ahli Jawatankuasa RnD.

Berasaskan hasrat ke arah penerokaan perkembangan pembangunan penyelidikan terkini dalam bidang RnD yang berasaskan teknologi,  seorang pensyarah kanan dari Sains Komputer KMPP iaitu  Dr. Abdul Harith bin Hasan telah dijemput sebagai penceramah dalam bengkel ini. Bengkel yang dilaksanakan selama satu hari, ia telah disertai oleh seramai 20 orang ahli jawatankuasa RnD KMPP.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account