Audit Akademik 2022

web auditPembukaan02

KEPALA BATAS, 14 Oktober 2022 – Kolej Matrikulasi Pulau Pinang menerima kunjungan kerja daripada pihak Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia (BMKPM) untuk tujuan Audit Akademik Program Matrikulasi KPM 2022 bermula pada 12- 14 Oktober 2022. Audit ini merupakan satu prosedur mengesahkan dan memperakukan amalan akademik di Kolej Matrikulasi KPM selari dengan rancangan, kriteria dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Bahagian Matrikulasi KPM. Kunjungan ini diketuai oleh Tn Hj Mohd Yusof bin samad dan auditor seramai 7 orang.

Web AuditPembukaan
WebauditLab1
Webauditlecture1
WebauditTuto02
WebAuditFile5

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account